Úvodní obrázek včelařů z České Lípy

AKTUÁLNĚ

Členská schůze ZO ČSV Česká Lípa
Členská schůze ZO ČSV Česká Lípa, která se koná v sobotu 24.11.2018 v jídelně Domova mládeže Česká Lípa, Havlíčkova 443 (internát Střední průmyslové školy). Začátek v 8 hodin.

Hlavní body programu:
Výplata dotace 1.D., uhrazení členských příspěvků na rok 2019, uhrazení všech nákladů na léčení včelstev - podzim 2017, jaro a léto 2018, objednávka formidolu a VarroMedu (pokud bude dotován) na r. 2019.

Účast nutná!

Pokud se zcela vyjímečně z velmi vážného důvodu nebudete moci schůze zúčastnit, neopomeňte vybavit důvěryhodnou osobu řádně vyplněnou plnou mocí k převzetí dotace. Nevyzvednutá dotace 1.D. bude vrácena.

 

Program města Česká Lípa pro oblast životního prostředí v roce 2018

 

Město Česká Lípa poskytlo v rámci Dotačního programu města Česká Lípa pro oblast životního prostředí v roce 2018 dotaci následujícím včelařům:     

  • Pavel Pazourek
  • Josef Netolický
  • Josef Líbal
  • Martina Krutinová
  • Milena Postlerová
  • Milan Lopušan
  • Monika Janáková

Záznam o léčení včelstev

Na adrese  http://www.vcelaricl.cz/dokumenty/zaznamolecenivcelstev.pdf  je k dispozici formulář "Záznamy o léčení včelstev".

Termíny schůzí ZO Česká Lípa

10.1.2018, 14.2.2018, 14.3.2018, 11.4.2018, 9.5.2018, 13.6.2018, 11.7.2018, 8.8.2018, pondělí 17. 9.2018, 10.10.2018, 14.11.2018, 12.12.2018 vždy od 17:30

 

 

 Mapa zavčelení

Na stránkách https://vcely.obce.gepro.cz/#/ je k dispozici mapa zavčelení ČR.

 

Alternativní možnost vyšetření na mor včelího plodu

Firma Agro-la s.r.o. nabízí vyšetření vyšetření na mor včelího plodu  (Histolysis infectiosa perniciosa larvae apium). Vyšetření firma nabízí od 182,00 Kč vč. DPH. Více informaci a objednání vyšetření na http://vcelimor.cz/  (Osvědčení o akreditaci).

   

Vyšetření měli

Vyšetření měli je povinností každého včelař, bez ohledu na to zda je nebo není registrovaný u Českého svazu včelařů. Po posledním ošetření (fumigací nebo aerosolem) je potřeba počkat minimálně týden a pak je nutné vyčistit podložky a vrátit je na dno. V lednu se získá všechna měl, ze které se odstraní mrtvolky včel (ručně nebo přesypáním přes sítko). Mezi očištěním podložek po posledním ošetření a odběrem měli by měl být dodržen odstup alespoň 4 týdnů. Měl se nechá při pokojové teplotě (ne na topení – roztekl by se vosk) vyschnout (na novinách).

Měl se odevzdává v kelímku od jogurtu, uzavřeným prodyšnou tkaninou a zafixovaným gumičkou. Obal se označí jménem chovatele, registračním číslem chovatele, reg. číslem stanoviště a názvem stanoviště a počtem včelstev a odevzdá ZO Česká Lípa.

Další informace: Vyšetření měli - Výzkumný ústav včelařský v Dole

    

Situační zpráva Ministerstva zemědělství

Situační a výhledová zpráva Ministerstva zemědělství České republiky 2015 věnující se včelám, zveřejněná na stránkách ČSV. V množství tabulek zjistíte jak se vyvíjely ceny menu za uplynulé roky, jeho spotřebu a mnoho dalších informací.

 

Seznam důvěrníků, kteří mohou při tlumení varroázy po dohodě aplikovat aerosol

 

Ohniska a ochranná pásma včelího moru

Na stránce http://eagri.cz/public/app/svs_pub/mapy_nak/#mapa=MVP jsou k dispozici aktuální informace o ohniscích a ochranných pásmech včelího moru. V Libereckém kraji byl včelí mor 8.4.2016 zjištěn ve Světlé pod Ještědem.

 

Vzory evidence léčení a úlové karty

V sekci dokumenty jsou k dispozici dokumenty úlová kartaevidence léčení včelstev (předloha) a evidence léčení včelstev (příklad vyplněné karty)

 

Facebookové stránky ČSV

Facebookové stránky ČSV najdete na adrese https://www.facebook.com/ceskysvazvcelaru

 

Přesuny včelstev

Podle Věstníku Ministerstva zemědělství ČR, částka 2/2014 z prosince 2014 - ExM110 MOR VČELÍHO PLODU, je nutné provézt  bakteriologické vyšetření směsných vzorků měli, nejméně jednou za rok a to před přemístěním včel nebo včelstev mimo katastrální území obce. Dále je potom nutné provézt vyšetření na zimním stanovišti kočovných včelstev.

Toto opatření se týká všech přesunů včel a včelstev. To znamená že toto opatření se týká nejen prodeje oddělků a včelstev, ale i přesunu vlastních včelstev mimo katastrální území obce. 


Copyright © 2010 – 2018, Bc. Petr Vopalecký, DiS. http://www.petr-vopalecky.xf.cz/ Všechna práva vyhrazena.

Validní XHTML 1.0 kód Validní CSS kód Hodnocení SEO Optimalizováno pro Firefox