Úvodní obrázek včelařů z České Lípy

AKTUÁLNĚ

Program města Česká Lípa pro oblast životního prostředí v roce 2022 

Logo Česká Lípa   

Město Česká Lípa poskytlo v rámci Dotačního programu města Česká Lípa pro oblast životního prostředí v roce 2022 dotaci následujícím včelařům:

  • Pazourek Pavel
  • Šafránek Zdeněk
  • Kalendová Žaneta
  • Procházka Josef (Častolovice)
  • Houžvička Milan

Přednáška Ing. Titěra

Dne 22.4.2022 od 17:00 v Hamru na Jezeře v zasedací místnost Obecního úřadu koná přednáška Ing. Titěry – Zdraví a léčení včel

Dotace Liberecký kraj

Průvodní dopis - dotace Libereckého kraje pro rok 2022

Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci v roce 2022

Upozornění: při kontrole čerpání dotace jsou kontrolovány i záznamy o léčení, které mají  být na stanovišti.

Dotační program města Česká Lípa

Zastupitelstvo města Česká Lípa dne 2. února 2022 odsouhlasilo vyhlášení dotačních programů pro rok 2022. Všechny programy jsou zveřejněny na webu města ČL. Dotační program pro oblast ŽP, včetně žádosti naleznete zde: https://www.mucl.cz/v-oblasti-zivotniho-prostredi/ds-2213/p1=19261

Příjem žádostí na podatelnu Městského úřadu Česká Lípa je stanoven od 08.03.2022 do 22.03.2022.

Žádost lze podat v analogové (tištěné) formě či datovou schránkou s elektronickým podpisem zástupce žadatele, avšak tato žádost musí být 100% úplná a správná, po 22.03.2022 již nelze dodatečně úpravy v elektronické podobě provádět (žádost by tak mohla být vyřazena z dotačního řízení).

V Dotačním programu nastaly některé změny, včetně dokládaných příloh žádosti, prosím o jeho řádné pročtení.

Zde některé z důležitých upozornění:

Informace pro právnické i fyzické osoby:

  • Nově jsou v Dotačním programu vyspecifikovány uznatelné a neuznatelné náklady

Informace pro právnické osoby:

Upozorňuji na fakt, že v dotačním programu došlo v souvislosti se schválením nové směrnice města „Zásady o poskytování finanční podpory z rozpočtu města Česká Lípa“  k několika změnám, z nichž nejzávažnější se týkají doložení nových povinných příloh, což může být časově náročnější a je třeba to řešit co nejdříve:

  • pokud nebude žádost podávat a podepisovat statutární zástupce spolku, vedený v rejstříku, je v případě jeho zastoupení  nutné doložit plnou moc (s úředně ověřenými podpisy)
  • novou zákonnou podmínkou v případě, kdy je žadatel právnickou osobou, je předložení údaje o skutečném majiteli právnické osoby podle zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů ve formě úplného výpisu platných údajů a údajů, které byly vymazány bez náhrady nebo s nahrazením novými údaji, jedná-li se o evidující osobu (originál ne starší 3 měsíců – opět pokud obdržíte od rejstříkového soudu formou datové správy, je třeba nechat vyhotovit konverzi do listinné podoby). Pozor – nepleťte si s částečným výpisem, který je možné stáhnout z internetu. 

V případě splnění podmínek v rámci dotačního programu, nelze již během roku žádat o příspěvek formou daru či individuální dotaci, vždy se upřednostňuje žádost v rámci dotačního programu.

Metodický pokyn SVS pro chovatele včel

Metodický pokyn Státní veterinární správy pro chovatele včel k prevenci a tlumení varroázy č. j.: SVS/2021/130606-G si můžete stáhnout zde.

Přesuny včelstev rok 2022

Od začátku roku 2022 platí nové podmínky týkající se přesunu včelstev. Vice:  Metodika kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace pro rok 2022. Změna se týká délky platnosti vyšetření (nyní platí po celý kalendářní rok) a vzdálenosti přesunu (na vzdálenost větší než 3km). 

Metodický pokyn léčení včel SVS

Odkaz na metodický pokyn Státní veterinární správy, zaměřený na léčení včel: Metodicky-pokyn-SVS-pro-chovatele-vcel-k-prevenci-a-tlumeni-varroazy-2019-11-26.pdf

 

Povolování včelařských staveb

Metodický pokyn zpracovaný Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, který má zajistit sjednocení postupu při povolování včelařských staveb stavebními úřady naleznete zde.

Záznam o léčení včelstev

Na adrese  http://www.vcelaricl.cz/dokumenty/zaznamolecenivcelstev.pdf  je k dispozici formulář "Záznamy o léčení včelstev".

 Mapa zavčelení

Na stránkách https://vcely.obce.gepro.cz/#/ je k dispozici mapa zavčelení ČR.

 

Alternativní možnost vyšetření na mor včelího plodu

Firma Agro-la s.r.o. nabízí vyšetření vyšetření na mor včelího plodu  (Histolysis infectiosa perniciosa larvae apium). Více informaci a objednání vyšetření na http://vcelimor.cz/  (Osvědčení o akreditaci).

   

Vyšetření měli

Vyšetření měli je povinností každého včelař, bez ohledu na to zda je nebo není registrovaný u Českého svazu včelařů. Po posledním ošetření (fumigací nebo aerosolem) je potřeba počkat minimálně týden a pak je nutné vyčistit podložky a vrátit je na dno. V lednu se získá všechna měl, ze které se odstraní mrtvolky včel (ručně nebo přesypáním přes sítko). Mezi očištěním podložek po posledním ošetření a odběrem měli by měl být dodržen odstup alespoň 4 týdnů. Měl se nechá při pokojové teplotě (ne na topení – roztekl by se vosk) vyschnout (na novinách).

Měl se odevzdává v kelímku od jogurtu, uzavřeným prodyšnou tkaninou a zafixovaným gumičkou. Obal se označí jménem chovatele, registračním číslem chovatele, reg. číslem stanoviště a názvem stanoviště a počtem včelstev a odevzdá ZO Česká Lípa.

Další informace: Vyšetření měli - Výzkumný ústav včelařský v Dole

    

Situační zpráva Ministerstva zemědělství

Situační a výhledová zpráva Ministerstva zemědělství České republiky 2015 věnující se včelám, zveřejněná na stránkách ČSV. V množství tabulek zjistíte jak se vyvíjely ceny menu za uplynulé roky, jeho spotřebu a mnoho dalších informací.

 

Seznam důvěrníků, kteří mohou při tlumení varroázy po dohodě aplikovat aerosol

 

Ohniska a ochranná pásma včelího moru

Na stránce http://eagri.cz/public/app/svs_pub/mapy_nak/#mapa=MVP jsou k dispozici aktuální informace o ohniscích a ochranných pásmech včelího moru. V Libereckém kraji byl včelí mor 8.4.2016 zjištěn ve Světlé pod Ještědem.

 

Vzory evidence léčení a úlové karty

V sekci dokumenty jsou k dispozici dokumenty úlová kartaevidence léčení včelstev (předloha) a evidence léčení včelstev (příklad vyplněné karty)

 

Facebookové stránky ČSV

Facebookové stránky ČSV najdete na adrese https://www.facebook.com/ceskysvazvcelaru

 

Přesuny včelstev

Od začátku roku 2022 platí nové podmínky týkající se přesunu včelstev. Vice:  Metodika kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace pro rok 2022 

V případě přesunu včelstev je potřebné provést bakteriologické vyšetření směsných vzorků měli na včelí mor od všech včelstev na stanovišti a to před přemístěním včel (včetně včelích matek) nebo včelstev na vzdálenost větší než 3 km.

Vyšetření je platné po celý kalendářní rok (rozhodné je datum odběru vzorku)

Toto opatření se týká všech přesunů včel a včelstev. To znamená že toto opatření se týká nejen prodeje oddělků a včelstev, ale i přesunu vlastních včelstev. 

Upozornění včelařům na povinnost, uchovávat na stanovišti včel záznamy o léčení: Včelaři jsou povinni vést a na stanovišti uchovávay záznamy o léčení včel. Záznamy se uchovávají 3 roky. 

Pozn. Změna se týká vzdálenosti přesunu (do roku 2022 se vyšetření dělalo při přesunech na větší vzdálenost než 10km) a délky platnosti vyšetření na včelí mor (ze 4 měsíců se prodloužila platnost na celý kalendářní rok).


Copyright © 2010 – 2022, Bc. Petr Vopalecký, DiS. http://www.petr-vopalecky.xf.cz/ Všechna práva vyhrazena.

Validní XHTML 1.0 kód Validní CSS kód Hodnocení SEO Optimalizováno pro Firefox